O-gruppas styre og komiteer 2017:

Rolle Navn Telefon E-post
Leder Arne Kristensen 9589 7095 orientering@stokkeil.no
Nestleder (og markedsleder)
Rune Andreas Hegg
9078 7560
runehegg@lely,comm
Kasserer Astrid Brevik 9480 2232 ast-brev@online.no
Sekretær Anikken Gjein Dybvik 9058 4703
anikken@yahoo.com
Kartansvarlig Ingrid E. S. Tronshaug
9521 0126
isatrons@gmail.com
Trenings- og rekrutteringskomite:
Leder (og sportslig leder) Sunniva N. Berg
4702 3351 sunnivanberg@gmail.com
Medlem Bjørnar Olsrød
9588 4302
bjornarolsrod@hotmail.com
Medlem Eirunn Hiis
9072 7512
eirunnh@online.no
Medlem Lars Georg Gjertsen
9052 0725
morsom@icloud.com
Turorienteringskomite:
Leder Rune Røed
4040 7735 rune@denvago.no
Medlem Tor Sverre Gravningen
4127 1740
ts-gravn@online.no
Medlem Runar Kittilsen
9300 9792
rukittil@hotmail.com
Powered by: Bloc