O-gruppas styre og komiteer 2019:

Rolle Navn Telefon E-post
LederJon Harald Bøvre472 00 497orientering@stokkeil.no
Nestleder Arne Kristensen 958 97 095 paprmk@gmail.com
Kasserer Astrid Brevik 948 02 232 ast-brev@online.no
Sekretær Anikken Gjein Dybvik 905 84 703
anikken@yahoo.com
Kartansvarlig Bjørnar Olsrød 958 84 302
bjornarolsrod@hotmail.com
Trenings- og rekrutteringskomite:
Leder (og sportslig leder) Eirunn Hiis
907 27 512 eirunnh@online.no
Medlem Frida Daler
469 06 100
frida.daler@hotmail.com
Medlem
Jan Skretteberg 480 77 477
janskretteberg@gmail.com
MedlemKjetil Solvang4022 0049
kjetilbassist@gmail.com
Turorienteringskomite:


Leder Runar Kittilsen
930 09 792
rukittil@hotmail.com
Medlem Tor Sverre Gravningen
412 71 740
ts-gravn@online.no
Medlem Magne Kløve
913 57 953
magne.klove@gmail.com
Levert av IdrettenOnline