O-gruppas styre og komiteer 2018:

Rolle Navn Telefon E-post
Leder Arne Kristensen 9589 7095 orientering@stokkeil.no
Nestleder
Inger Nergaard
9059 7162
ingermn@gmail.com
Kasserer Astrid Brevik 9480 2232 ast-brev@online.no
Sekretær Anikken Gjein Dybvik 9058 4703
anikken@yahoo.com
Kartansvarlig Ingrid E. S. Tronshaug
9521 0126
isatrons@gmail.com
Trenings- og rekrutteringskomite:
Leder (og sportslig leder) Eirunn Hiis
9072 7512 eirunnh@online.no
Medlem Bjørnar Olsrød
9588 4302
bjornarolsrod@hotmail.com
Medlem
Frida Daler
4690 6100
frida.daler@hotmail.com
Turorienteringskomite:
Leder Runar Kittilsen
9300 9792
rukittil@hotmail.com
Medlem Tor Sverre Gravningen
4127 1740
ts-gravn@online.no
Medlem Magne Kløve
9135 7953
magne.klove@gmail.com
Levert av IdrettenOnline