Registrering i eventor

Eventor er Norsk Orienterings sentrale IT-system, som blant annet håndterer terminliste, påmelding, resultater og rapportering. Systemet oppdateres kontinuerlig med ny funksjonalitet. Les mer på eventor.orintering.no.