Ny på løp

Når skal du begynne å løpe o-løp (=konkurranser)?
Når du føler deg klar for det, er det akkurat på tide å begynne å løpe o-løp! Som med mange
andre ting, kan det være litt ”skummelt” og forvirrende de første gangene. Fortvil ikke, det tar
ikke lang tid før du føler deg som en rutinert konkurranseløper! Her får du en liten guide som
kan være til hjelp de første gangene.

Alle nivåer
På de fleste o-løp finnes ulike løyper du kan løpe avhengig av alder, kjønn, nivå og hvor
”sprek” du er. Første gang du skal velge løpsklasse er det lurt å få hjelp av de erfarne i
klubben.

Valg av nivå:
Nivåene deles inn i N, C, B og A. Det er vanlig å begynne å løpe en ”N-løype”. Dette er
klassen for nybegynnere. En ”C-løype” er litt vanskeligere. Etter dette kommer ”B-løype” og
det vanskeligste nivået kalles ”A-løype”.

Valg av klasse:
”D” betyr ”damer”/jenter og ”H” betyr ”herrer”/gutter.
Er du for eksempel jente, 11 år og nybegynner, vil riktig klasse for deg være D 11-12 N. Er du
gutt, 15 år og nybegynner, vil riktig klasse være H 13-16 N. Når du blir litt flinkere, kan du
begynne å løpe C-løype.

Hvilke konkurranser?
I o-gruppa velger vi hvert år noen konkurranser vi ”satser” spesielt på. På disse løpene er
mange av klubbens medlemmer med. Se årskalenderen som ligger på klubbens hjemmeside
for å se hvilke konkurranser klubben prioriterer. Du kan likevel melde deg på akkurat de
løpene du selv ønsker å løpe.

Det finnes egne konkurranser for ungdom. Årets høydepunkt for dem mellom 14 og 16 år er
”Hovedløpet”. Dette er et slags uoffisielt Norgesmesterskap der alle kan være med!
Hovedløpet arrangeres hvert år i slutten av sommerferien. I forbindelse med Hovedløpet kan
du være med på ”O-landsleiren” som er en leir med mye moro, trening og spennende
aktiviteter.

For de under 13 år arrangeres det hvert år o-troll-leir med overnatting, orienteringstrening og
sosialt samvær.

Konkurranseformer
De fleste o-løp foregår i skogen, men noen løp foregår i parker eller i byområder. Det er også
ulike løypelengder på ulike o-løp. Prinsippet er likt for alle løp; det er om å gjøre å ta seg
raskest mulig gjennom terrenget ved hjelp av kart og kompass. I o-løp skiller vi mellom
kategoriene sprint-, mellom-, lang- og ultralangdistanse. I tillegg har vi stafett.

Påmelding til løp
Til de fleste løp må du melde deg på 5-7 dager i forveien. Dette kan du gjøre på to måter;

 1. Påmelding via internett: gå inn på hjemmesidene våre og sjekk aktivitetskalenderen
  vår, eller klikk deg inn på ”Terminliste”. Her finner du oversikt over lokale løp og
  linker videre til løp i resten av Norge – eller Verden! Her kan du velge klassen du vil
  løpe. Husk å skrive inn EKT-brikkenummeret ditt om du har EKT-brikke. Dersom du
  ikke har brikke, så har klubben noen brikker å låne ut til nye løpere. I enkelte løp er
  det utleie av brikker (bestilles ved påmelding).
 2. Påmelding via ”påmelder”: Dersom du ønsker hjelp til påmeldingen, så kontakt noen i
  styret. Oppgi hvilken klasse du vil løpe og hvilket EKT-brikkenummer du har, evt. at
  du skal låne brikke av o-gruppa.

  Etteranmelding: Dersom du har glemt å melde deg på til et løp innen påmeldingsfristen, kan
  du etteranmelde deg. Dette gjør du på samme måte som beskrevet ovenfor.

  Klubben dekker startkontingenten til alle løp i Norge unntatt ferieløp. Dersom du etteranmelder deg, må du selv betale etteranmeldingsgebyr (forskutteres av klubben din som sender
  deg en innbetalingsgiro i slutten av sesongen).

  Hva skal du ha med på o-løp?
  • Løpsdrakt. Det er mest praktisk å løpe i klubbens løpsdrakt, men annet egnet løpetøy
  kan også brukes. NB: lang bukse er påbudt (det er altså ikke lov til å løpe i shorts!).
  Årsaken er at bena skal være tildekket for å unngå sårskader.
  • O-sko eller andre løpesko. O-sko er det beste å løpe med i skogen, men så lenge du
  løper nybegynnerløyper, er joggesko vanligvis godt egnet.
  • Kompass
  • EKT-brikke om du har
  • ”Våtklut”. Det er sjelden mulighet for å dusje etter et løp. Ta derfor med en våt klut
  eller lignende slik at du får vasket deg litt etter løpet.
  • Klær til å ha på etter løpet (løpsdrakta og –sko bør ned i medbrakt plastpose etter
  løpet)
  • Eventuelt regntøy.
  • Mat og drikke. På løp er det imidlertid stort sett mulig å kjøpe pølser, vafler, kaker og
  lignende, samt varmt og kaldt drikke.
  • Klappstol eller noe annet å sitte på.

  Avreise
  Til de fleste løp er du avhengig av å reise med bil. For å unngå at alle må kjøre hver gang, er
  det mulig å organisere samkjøring. Hør eventuelt med andre som skal på samme løpet om
  felles transport.

  Hvordan finne fram til løpet dersom du reiser alene?
  Gå inn på hjemmesidene våre på terminlister. Søk deg fram til løpet du skal løpe. Ved å
  trykke på innbydelse til dette løpet vil du finne den informasjonen du trenger, bl.a.
  kjørebeskrivelse. Et stykke før samlingsplass er adkomsten markert med o-poster og skilter.
  O-postene er oransje og hvite og leder deg til parkeringsplassen.

  Parkering og samlingsplass
  Parkering er ofte på en åker, eng eller skole. Noen ganger må du betale for parkeringen (ca.
  20-50 kr). Fra parkeringsplassen er veien til samlingsplass markert med bånd. Noen ganger
  kan det være et stykke å gå (les innbydelsen til løpet). Når du kommer til samlingsplass, ser
  du etter andre fra klubben og setter deg sammen med dem. Ved regnvær setter klubben opp et
  telt slik at vi slipper å bli våte.

  Samlingsplass er det stedet der selve arrangementet foregår. Veien til start, toaletter og evt.
  dusj er markert fra samlingsplass. På samlingsplass er det muligheter for å kjøpe mat og
  drikke. Noen ganger, på litt større løp, er det salg av orienteringsutstyr som kompass, o-sko og
  løpstøy.

  Lagspose, nybegynnerkart og PM
  De klubbmedlemmene som kommer først til løpet, henter lagets ”lagspose” i informasjonen. I
  lagsposen ligger det noen ganger startnummer når dette skal brukes. I tillegg er det som regel
  gule ”backuplapper” til alle som skal løpe. En backuplapp festes til EKT-brikken (med den
  gule siden ut) og er til hjelp dersom brikken slutter å virke under løpet (lappen blir
  gjennomhullet av ”pinner” i stemplingsboksene på postene). Lagsposen inneholder også et
  PM (latin for ”pro memoria” som betyr ”noe å huske på”). I PM’et står det viktig informasjon
  om løpet og for eksempel hvor langt det er til start.

  Er du under 13 år (t.o.m. 12 års klassen) eller løper i en nybegynnerklasse (”N”), får du kartet
  ditt i lagsposen på samlingsplass. Har du bestilt leiebrikke, får du den også. Husk å ta med
  kart og brikke til start.

  Startlister
  For å finne ut når din start er, må du se etter et oppslag som viser starttidene. Her er
  starttidene oppført etter de ulike klassene. Starttider for klubbens løpere vil i tillegg ofte ligge
  vedlagt i lagsposen.
  For mange løp kan du også finne ut din starttid ved å se på internett. Gå inn på hjemmesidene
  til o-gruppa. Søk opp riktig løp og gå inn på startlister.

  Til start
  Av og til er det ulikt startsted for ulike klasser. Sørg for at du følger merkebåndene som fører
  til din start. Av og til kan det være et stykke å gå til start. Vær ute i god tid! Husk å ta med
  kompass, EKT-brikke og kart dersom du har fått dette i lagsposen.

  Starten
  Ved start er det en tavle som viser klokkeslett. Når din starttid kommer opp, går du inn i
  ”båsen” som er merket med den klassen du skal løpe. Da er det vanligvis to minutter til du
  skal starte. Når det har gått ett minutt kan du gå inn i neste bås. Brikkenummer kontrolleres.
  De som ikke har fått kartet i lagsposen på samlingsplass, får kartet i startøyeblikket eller ett
  minutt før. Det er alltid arrangører på start som kan hjelpe deg!

  Kartet og postbeskrivelse
  På kartet er starten markert med en trekant. Noen ganger er det merket en kort løype fra
  startstedet til startpost. På kartet er postene er markert med røde ringer. Postene skal tas i
  riktig rekkefølge og du starter med nummer 1. På kartet er rekkefølgen vist som røde streker
  mellom postene. Mål er markert med en dobbelt ring.
  På kartet er det trykket en postbeskrivelse. Denne beskriver terrenget der postene ligger (stor
  stein, høyde etc.) og hvilket kodenummer den enkelte posten har. Når posten du finner i
  skogen har samme kodenummer som postbeskrivelsen på kartet, vet du at du har kommet til
  riktig post!

  Postene
  På hver post finnes en oransje og hvit postskjerm. Her er også en stemplingsbukk hvor du skal
  ”stemple” med EKT-brikken. Kontroller at det er riktig nummer på posten!

  Mål
  Det siste stykket inn til mål er markert med bånd. Også i mål må du huske å stemple med
  EKT-brikken. Selv om du ikke har vært på alle postene må du stemple i mål slik at
  arrangørene vet at du har kommet inn fra skogen.

  Etter du har kommet i mål
  Det blir fort kaldt når du slutter å løpe. Ta derfor av løpetøyet og ta på tørt tøy så raskt som
  mulig. Er det dusj på samlingsplass går det an å bruke denne. Hvis ikke kan du vaske deg med
  en våt klut som du tar med hjemmefra (”våtklutmetoden”).

  Premieutdeling
  Når alle i din klasse har kommet i mål, er det premieutdeling til de som har løpt raskest. I de
  yngste klassene får alle premie!

  Lykke til!!

  Har du spørsmål? Kontakt en i styret!
  Hilsen o-gruppa i Stokke IL,
  Arne Kristensen, leder: e-post: orientering@stokkeil.no, tlf 9589 7095