Treningsavgifter

Treningsavgifter pr år i Stokke orientering 2022.

Under 18 årkr. 100,-
Fra og med 18 årkr. 300,-
Familiekr. 600,-

I tillegg kommer medlemskontingent til Stokke IL kr. 300,- pr person pr. år.