Varsle?

Har du opplevd seksuell trakassering, overgrep, rasisme eller diskriminering i idrettssammenheng?

Les mer om temaene her.

 • Snakk med noen du stoler på, og få hjelp til å ta kontakt med idrettslaget eller politiet.
 • Gi beskjed til styreleder eller daglig leder i idrettslaget ditt, slik at de kan følge opp saken (se hvordan varsle nedenfor).
 • Du er kanskje usikker på om du er utsatt for rasisme eller diskriminering. Du kan lese mer her, under punktet «Hva er diskriminering og rasisme», eller kontakte en av organisasjonene nevnt på slutten i dette avsnittet.
 • Når du sier fra:
  1. gjør du det mulig for idrettslaget å håndtere saken
  2. bidrar du til å hindre at andre opplever det samme
 • Det blir lettere å følge opp saken dersom du har skrevet ned hva som har skjedd, tid og sted, involverte, foranledning og annen informasjon om saken.
 • Idretten oppfordrer alle som blir utsatt for lovbrudd i form av trakassering, overgrep, diskriminerende eller hatefulle ytringer om å anmelde dette til politiet. For mer informasjon, se www.politiet.no eller kontakt politiet på 02800.
  1. Når du anmelder, får du bedre rettigheter som fornærmet.
  2. Det er viktig for både politiets arbeid og dine rettigheter at du bidrar med god dokumentasjon av saken. Beskriv hendelsen og ta bilde av eventuelle ytringer på internett eller sosiale medier, skriv ned hva som har skjedd og når det har skjedd.
  3. Trenger du hjelp for å anmelde, kan du kontakte Antirasistisk senter. 

Hvordan varsle

 • Si ifra til en du stoler på og be de melde videre til styreleder eller daglig leder i Stokke IL via lenken under eller politiet på 02800
 • For å varsle til idrettslaget – Trykk her

Hvor/til hvem sendes varselet?

Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel. Når et varsel sendes inn er det vår administrator og daglig leder, Håkon Kjølstad Nilsen, som er den som vil ta imot varselet. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person, ta kontakt med oss på leder@stokkeil.no eller 406 39 593.

Oppfølging av meldinger rasisme, diskriminering, seksuell trakassering og overgrep

Norsk idrett har egne retningslinjer mot rasisme, diskriminering, seksuell trakassering og overgrep.

Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Styret i hvert idrettslag har ansvar for at retningslinjene er kjente og blir fulgt.

Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap.26), og skal meldes til, og etterforskes av politiet.

Stokke IL ved hovedstyret og daglig leder er ansvarlige for å følge opp varsler/meldinger om overtredelse av disse retningslinjene. Stokke IL har som Norges idrettsforbund nulltoleranse for rasisme, diskriminering, seksuell trakassering og overgrep.

Det oppfordres derfor til å rapportere alle overtredelser slik at vi kan håndtere disse og følge opp.

Vi følger også tett opp at alle trenere, lagledere og andre tett på lag og treningsgrupper har gyldig politiattest og er kjent med retningslinjene.

Vi oppfordrer også foreldre til å snakke med barn og ungdom om temaet.